על החברה
חברה להשקעות נדל"ן אמריקאי מניב עם ניסיון עשיר באיתור נכסים, פעילות יזמית וייעוץ ליזמים ומשקיעים על מנת לעזור להם לבנות את יסודות החופש הכלכלי שאליו הם שואפים בעזרת נדל"ן אמריקאי.
חזון החברה הוא להראות לישראלים שאמריקה לא כל כך רחוקה ושכל אחד יכול לעשות זאת בלי ידע קודם.

"בשביל הכנסה פאסיבית צריך גישה אקטיבית"